👷 TASE Group – Mục Tiêu: HÀI HOÀ LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP 💰💝

Ngày đăng: 03/08/2023

💥 Nhân viên: Tạo điều kiện làm việc tốt và công bằng cho nhân viên. Bao gồm cung cấp mức lương và phúc lợi hợp lý, tạo môi trường làm việc tích cực và đảm bảo công bằng trong đánh giá và thăng tiến công việc.
💥 Khách hàng: Tạo ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Duy trì chất lượng dịch vụ và tạo sự thân thiện và tin cậy để tăng cường lòng tin và sự hài lòng của khách hàng.
💥 Cổ đông: Mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông bằng cách tạo ra lợi nhuận và trả cổ tức hợp lý. Đảm bảo quản lý tài sản và mở rộng doanh nghiệp một cách tối ưu để tăng giá trị cổ phiếu và thu hút cổ đông đầu tư lâu dài.
💥 Doanh nghiệp: Cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch để đảm bảo sự tin tưởng và hỗ trợ từ phía cổ đông. Công bố thông tin tài chính và kết quả kinh doanh một cách chính xác và trong thời gian để giúp cổ đông đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
💥 Cộng đồng: Thực hiện trách nhiệm xã hội và môi trường bằng cách tham gia vào các hoạt động xã hội ý nghĩa và bảo vệ môi trường. Tạo công ăn việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế và xã hội của cộng đồng địa phương.

🤝Bằng cách đảm bảo sự hài hoà lợi ích của các bên liên quan, công ty có thể xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững và tăng cường giá trị thương hiệu.
___________⚙⚙⚙ ___________
TASE Group – “Towards A Special Edition”
📞 0922.386.586 | 0383.144.163 | 0906.721.912
🌐 tasegroup.vn
👉 facebook.com/tasegroup.vn

0
Contact Me on Zalo
Gọi điện thoại
0922.386.5860862.305.4860862.094.586